EN | TR

Bölüm Başkanı Mesajı


Sevgili öğrenciler,

Günümüzde küreselleşmenin etkisiyle gerek uluslararası gerekse ulusal finansal piyasalarda sunulan ürün ve hizmetlerde, müşteri istek ve ihtiyaçlarındaki değişmelere paralel olarak değişiklikler olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Hızla gelişen dijital dünyanın etkisiyle gittikçe artan yeni teknolojilere ve dijital dönüşümlere çabuk adapte olabilen ve bu değişimlerden en fazla yararlanan sektörlerden biri de Bankacılık ve Sigortacılık sektörü olmuştur. Bu dönüşüme ayak uydurabilmek için sektörde bilgi teknolojilerine uyum sağlayabilen, para ve sermaye piyasalarına hakim, mevzuat ve gerekli düzenlemeler hakkında yeterli bilgiye sahip nitelikli meslek elemanlarına olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. 
Bankacılık ve Sigortacılık programı iki yıllık önlisans eğitimi vermekte olup, öğrencilerimiz, ülkemizde faaliyette bulunan banka ve finans kurumlarında çalışabilmektedir. Dersler ve ders içerikleri öğrencilerimizin mesleki altyapı ve yönetme becerilerini yeterli düzeyde kazanabilecek şekilde seçilmiş ve düzenlenmiştir. Programımızda, ekonomi, hukuk, matematik, muhasebe gibi temel derslerin yanında banka ve sigortacılık alanında mesleki dersler de verilmektedir. Aynı zamanda öğrencilerimize mezun olmadan önce sektörü tanımaları, uygulamaları görebilmeleri ve sektör ile ilişkilerini geliştirebilmeleri adına zorunlu staj yaptırılmaktadır.
Bankacılık ve Sigortacılık Programı olarak hedefimiz, kendini sürekli geliştiren güçlü akademik kadromuz, özenle hazırlanan ve güncel müfredatımız ile yenilikçi, dinamik, bankacılık ve sigortacılık hakkında bilgi ve becerilerle donatılmış, çağdaş, girişimci, bilimsel ve sosyal yeterliliğe sahip ve mesleki yeterlilik sınavlarına mümkün olduğunca hazır nitelikte bireyler yetiştirmektir. 
Bankacılık ve Sigortacılık Programı mezunu bütün öğrencilerimizin meslek hayatında başarılı olmalarını dilerim.
 

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer YÜCEDAĞ ERDİNÇ
Bölüm Başkanı