EN | TR

Program Tanıtımı

Genel Bilgiler
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle eğitime başlamış olan Bankacılık ve Sigortacılık programı normal eğitim süresi iki yıl olan bir ön lisans programıdır. Yarıyıl esasına göre düzenlenmiş olan eğitimin dört yılda tamamlanması zorunludur. Genel olarak birinci ve ikinci eğitim-öğretim döneminde ortak zorunlu dersler okutulmakta ve ilgili programa ait genel dersler verilmektedir. İkinci dönem sonu yaz mevsiminde veya öğrencinin ders almadığı herhangi bir dönemde 40 iş günü staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Üçüncü ve dördüncü eğitim-öğretim döneminde ise ilgili meslek dersleri ve bunun yanında mesleki ve genel seçmeli dersler verilmektedir.
Bankacılık ve Sigortacılık programı akademik kadrosunda bir Doktor Öğretim Üyesi dört Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Bölüme ait iki derslik ve ortak kullanımda olan bir bilgisayar laboratuvarından eğitim-öğretim dönemi içerisinde faydalanılmaktadır. Programın öğretim dili Türkçedir.


Programa Kabul Şartları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemi ile sağlanmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirmelerinin ardından Yükseköğretime Geçiş Sınavı’ndan aldıkları puana göre ÖSYM tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Mezuniyet Şartları
Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanmaktadır. Ayrıca staj eğitiminin tamamlanması da mezuniyet için şarttır.
 

İstihdam İmkânları
Bu programdan mezun olan öğrenciler kamu ve özel bankaları, sigorta şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları, uluslar arası denetim şirketleri, kamu finans kurumları ve benzeri kurum ve kuruluşlarında ve özel sektör firmalarının finans bölümlerinde istihdam edilmektedir. Ayrıca SEGEM belgesi alanlar kendi sigorta acentesini açma imkanına sahiptir.

Dikey Geçiş Sınavı ile Geçilebilen Programlar
Bankacılık ve Sigortacılık ön lisans programından mezun olan öğrenciler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile alanlarına uygun lisans programlarına geçiş yapabilmektedir. 2018 Dikey Geçiş Kılavuzu Tablo 2’ye göre ön lisans mezuniyet alanı Bankacılık ve Sigortacılık olan öğrencilerin tercih yapılabilecek lisans programları aşağıda sıralanmıştır.

Bankacılık ve Sigortacılık ön lisans programından mezun olanların DGS ile geçiş yapabilecekleri lisans programları

1

Aktüerya

16

Sermaye Piyasası

2

Aktüerya Bilimleri

17

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

3

Aktüerya ve Risk Yönetimi

18

Sigortacılık

4

Bankacılık

19

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

5

Bankacılık ve Finans

20

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

6

Bankacılık ve Sigortacılık

21

Uluslararası Finans

7

Ekonometri

22

Uluslararası Finans ve Bankacılık

8

Ekonomi

23

Uluslararası İşletmecilik

9

Ekonomi ve Finans

24

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

10

İktisat

25

Uluslararası Ticaret

11

İşletme

26

Uluslararası Ticaret ve Finans

12

İşletme Enformatiği

27

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

13

İşletme Yönetimi

28

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

14

İşletme- Ekonomi

29

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

15

Lojistik Yönetimi