EN | TR

Program Çıktıları

 

 • Alanı ile ilgili konularda kuramsal ve uygulamalı bilgi.
 • Matematik ve istatistik bilgisini kendi alanında kullanabilme becerisi.
 • İşletme, ekonomi, muhasebe ve hukuk alanlarında temel bilgi.
 • Bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasası kanunu ile bankacılık mevzuatı ve vergi sistemi hakkında bilgi.
 • Finans, bankacılık ve sigortacılık alanlarında bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak veri toplama ve toplanan verileri yorumlayabilme becerisi.
 • Finansal tabloları hazırlayıp analiz ederek yatırım süreçlerinde kullanabilme becerisi.
 • Finansal kurumların karşılaşabileceği riskleri öngörüp yapılacak işlemleri belirleyebilme ve çıkabilecek sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme becerisi.
 • Pazarlama ve müşteri ilişkileri hakkında bilgi ve bu bilgiyi kendi alanında uygulayabilme becerisi.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanabilme becerisi.
 • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme ve gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere mesleki etik kurallara bağlı kalarak kolaylıkla uyum sağlayabilme becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde görev alma ve bireysel çalışabilme becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Sosyal hakların evrenselliği, çevrenin korunması, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık.