EN | TR

Program Eğitim Amaçları

 
Program Eğitim Amaçları Learning Objectives
Mezunlarımız, Our graduates,
  • Finans, Bankacılık ve Sigortacılık sektörlerinde sahip olduğu teorik ve uygulamalı bilgilerle, kamu ve özel sektöre ait bankalarda, sigorta şirketlerinde ve diğer finans kuruluşlarında çalışabilir.
  • can work in public and private banks, insurance companies and other financial institutions with the theoretical and practical knowledge they have in the Finance, Banking and Insurance sectors.
  • Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki ulusal ve uluslararası hızlı değişime uyum sağlayan, yenilikçi ve girişimci uzmanlar olarak görev yapabilir.
  • can act as innovative and entrepreneurial experts who adapt to the rapid changes in the banking and insurance sectors, nationally and internationally.
 
  • Sürekli öğrenme anlayışı ile akademik kariyerlerini lisans programlarına geçiş yaparak sürdürebilir.
  • can continue their academic careers with the understanding of continuous learning by switching to undergraduate programs.
  • Etik, sosyal ve çevresel değerleri gözeten, ekip çalışmasına yatkın, mesleki iletişim becerisine sahip, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını dikkate alan, mesleki elemanlar olarak hizmet verebilir.
  • can serve as member of profession who take care of ethical, social and environmental values, are prone to team work, have professional communication skills, take into account occupational health and safety practices.