Bölüm Başkanı MesajıSevgili Öğrenciler,

Son yıllarda küreselleşme ile birlikte finansal piyasaların hacminin ve finansal ürünlerdeki çeşitliliğin giderek arttığı gözlemlenmektedir. Bu artışa paralel olarak önemli finansal aktörler arasında yer alan Bankacılık ve Sigortacılık sektörleri de hızlı bir gelişim sürecine girmiştir. Bilgi ekonomisinin hakim olduğu yirmi birinci yüzyılda teknolojik gelişmelerle birlikte bir çok meslek ve sektör yeniliğe ayak uyduramazken, Bankacılık ve Sigortacılık sektörü yenilenen ve değişen yapılarıyla önemini arttırmaya devam etmektedir. Bu değişim Bankacılık ve Sigortacılık sektörlerinde para piyasalarının işleyişi ve mevzuatı ile ilgili yeterli bilgiye sahip ve finans sektörünün uygulamalarına kolayca uyum sağlayabilen nitelikli meslek elemanlarına olan talebi arttırmıştır.

İki yıllık ön lisans eğitimi sürecinde öğrencilere ekonomi, finans, hukuk, matematik, sigortacılık ve bankacılık derslerinin yanında, sektörün ihtiyaç duyduğu meslek dersleri de verilmekte olup, aynı zamanda sektörlere ilişkin önemli kuruluşlarda zorunlu staj yaptırılmaktadır.
Bankacılık ve Sigortacılık Programı olarak, güçlü akademik kadromuz ve güncel müfredatımızla etkin, yenilikçi, girişimci, ekonomi ve finans bilgisi yüksek, finans sektöründe rekabetin getirdiği güçlüklerle başa çıkabilecek, bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, toplum ve çevre bilinci gelişmiş, mesleki yeterlilik sınavlarına mümkün olduğunca hazır nitelikli insan gücü yetiştirmek temel hedefimizdir.
Bankacılık ve Sigortacılık Programı mezunu bütün öğrencilerimizin başarılı bir meslek hayatı geçirmelerini temenni eder mutluluklar dilerim. 

Dr. Öğr. Üyesi Sinem EYÜBOĞLU
Bölüm Başkanı